STRATEGICZNE DORADZTWO BIZNESOWE

INDYWIDUALNY WARSZTAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OPARTY NA CYBERNETYCZNYCH ZASADACH STEROWANIA

KORZYŚCI Z WARSZTU

1. UZYSKASZ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ I OPERACYJNĄ

2. ZWIĘKYSZ ZYSKI PRZY SKRÓCENIU CZASU PRACY

3. STWORZYSZ NOWĄ JAKOŚĆ SWOJEJ FIRMY

4. UŚWIADOMISZ SOBIE SWOJE BARIERY W BIZNESIE

5. TRWALE WYPRZEDZISZ KONKURENCJĘ

RAZEM ZAPROJEKTUJEMY
TWÓJ BIZNES

  • zbudowanie fundamentu przewagi - określenie Twoich atutów i mocnych stron
  • identyfikacja trendów - przygotowanie prognozy dla Twojej branży
  • przygotowanie strategii Twojej firmy - plan uzyskania przewagi konkurencyjnej
  • "właściwy człowiek na właściwym miejscu" - nauka doboru pracowników do zadań i konfiguracja zespołów
  • poznanie zasad delegowania zadań
  • zbudowanie kultury organizacyjnej
  • integracja biznesu - synchronizacja współpracy między działami

CELE WARSZTATU

POZNANIE SIĘ

ETAPY SZKOLENIA

ETAP 1

ETAP 2

WYZNACZENIE CELÓW

Na tym etapie nie wprowadzamy jeszcze zmian w firmie. Poznajemy się, patrzymy z innej perspektywy na Ciebie, Twoją firmę i jej otoczenie. Uczymy się nowego, 'cybernetycznego języka biznesu' i nowych narzędzi.

Określamy wizję i misję Twojej firmy, czyli jaka ma być i jakie korzyści będą mieli jej klienci. Odkrywamy Twoje atuty i mocne strony Twojego biznesu. Obraz Twojej firmy opieramy o najmocniejsze strony, realia rynkowe i ich prognozę.

ETAP 3

STRATEGIA

Czyli metoda realizacji celów firmy - jaką drogą iść, żeby zbudować firmę. Ustalimy zasady działania i kierowania firmą w najważniejszych obszarach firmy: marketing, sprzedaż, realizacja, obsługa klienta, badania i rozwój. Podział zadań i odpowiedzialnośći wewnątrz firmy.

ETAP 4

WDROŻENIE

Wprowadzenie zmian w firmie, nauczenie siebie i zespołu nowego sposobu działania. Na tym etapie odbywają się regularne spotkania wspierające w podejmowaniu decyzji, rozwiązaniu problemów bieżących i przypadków z klientami.

WIEDZA ZE WSZYSTKICH ETAPÓW ZOSTANIE PRZYGOTOWANA DO PRZEKAZANIA KLUCZOWYM OSOBOM W FIRMIE

Zapisz się na rozmowę

Chcesz dowiedzieć się więcej?

JAK DZIAŁAMY?

Pracujemy na realnych przykładach z Twojej firmy.

Wspieramy w krytycznych sytuacjach z pracownikami

i klientami.

Działamy w oparciu o naukowe podstawy, wykorzystywane

m. in. przez NASA.

Cybernetyka pozwala na zwiększenie trafności Twoich decyzji.

Praca własna w trakcie szkolenia może opierać się na bieżących sytuacjach firmowych.

DŁUGOFALOWO

DORAŹNIE

NAUKOWO

REALNIE

SKUTECZNIE

FORMA WARSZTATU

Warsztat jest prowadzony indywidualnie w formie 8 spotkań online lub stacjoinarnie.

Każde spotkanie trwa ok. 2 - 3 godziny.

Przed każdym spotkaniem są przekazywane lekcje online oraz zadania do samodzielnego wykonania. Konieczna jest praca własna.

Konsultacje telefoniczne i wsparcie w bieżących decyzjach są elementem warsztatu.


DLA KOGO JEST TEN WARSZTAT?

Szkolenie jest dla właścicieli i zarządów firm z każdej branży, chcących działać dobrze

i długofalowo!


Każdy biznes jest inny, ale kroki do jego usprawnienia są podobne. Podobnie jak nie ma jednej diety i zestawu ćwiczeń dobrych dla wszystkich, tak fizjologia i pewne zasady żywieniowe są uniwersalne.


Moje metody sprawdziły się już w branżach: produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Ich skuteczność polega na unikalnym połączeniu nauki i praktyki oraz integracji różnych dyscyplin i specjaliczacji.
JEŚLI NIE WIDZIMY SZANSY NA POPRAWĘ SYTUACJI, NIE SKŁADAMY OFERTY NA PROGRAM INDYWIDUALNEGO DORADZTWA STRATEGICZNEGO.

Przed rozpoczęciem szkolenia sprawdzamy, czy to szkolenie jest dla Ciebie.

"Zarządzający firmami często wybierają tanie i szybkie rozwiązania, bo nie mają czasu i pieniędzy na solidne i długofalowe rozwiązania, ale zawsze mają czas

i pieniądze na to, by robić to samo raz jeszcze" Simon Sinek

Celem mojego działania jest tworzenie firm autonomicznych, czyli takich, które szybko adoptują się do zmian.

Firmy autonomiczne opierają się o mocne strony ludzi. Dzięki temu są one elastyczne i bardziej wydajne.


Uważam, że w biznesie najważniejsze jest szybkie dopasowanie się do zmian otoczenia.


Zauważyłem, że długofalowo w biznesie nie wygrywa najbogatszy, ani najmądrzejszy. Wygrywa ten, kto najszybciej i najlepiej zaadaptuje się do zmian. Ta zasada sprawdza się zawsze, ale jest szczególnie wyraźna w obecnej sytuacji.


Łączę wiedzę naukową z doświadczeniem w biznesie. Tak od kilku lat skutecznie wspieram przedsiębiorców w budowaniu i rozwoju firm.

Nazywam się Maciej Mroczyński.

Jestem przedsiębiorcą z kilkunastoletnim stażem.

Jestem też inżynierem i naukowcem. Moją dziedziną jest cybernetyka, czyli nauka o sterowaniu.

Wykorzystuję te trzy różne podejścia, żeby budować biznes.

O MNIE

Zapisz się na rozmowę

Chcesz dowiedzieć się więcej?